Bli medlem

Hantverkaregillet Björken rf är en förening av aktiva hantverkare som bland annat medverkar på olika hantverkarevenemang på Stundars. Föreningen har ca 100 medlemmar och den använder sig av det gamla skråsystemet med lärlingar, gesäller och mästare.

Om du vill bli medlem eller om du är intresserad av att lära dig något hantverk kan du kontakta oss.

Fru ålderman
Lena Lithén, Veikars 044 – 9613820
hantverkaregillet.bjorken@gmail.com

Eller fylla i medlemsansökan, som du hittar här nedan.