Historia

Stundars Hantverkaregille r.f grundades

Hantverkarna hade samlats till hantverkardagar under 25 års tid på Stundars  Diskussioner startade under året 1991 hantverkare emellan och Carl-Johan Frantz kom med ett förslag  att hantverkarna på Stundars borde skapa någon form av gille. Peter Båsk arrangerade en studierresa  till Klosterbacken i Åbo var vi mottogs av” det Gyllene äpplets gille” Vi fick en inblick i deras verksamhet, med att bevaka hantverkarnas förmåner och förkovran av medlemmarnas yrkes- och förevisningskonst.  Vi fick också möjlighet att ta del av deras stadgar som Carl-Johan Frantz använde som    modell då han arbetade fram våra stadgar för att passa vår verksamhet.Den 15 Januari 1992 hölls konstituerande möte och Stundars hantverkaregille r.f grundades Den valda styrelsen höll sitt första rådsmöte 18 Februari 1992 bestående av ålderman Bjarne Hammarström, viceålderman Carl-Johan Frantz, skrivare Inga Österblad, skattmästare Li Ollil-Nylund och bisittare Kurt Asplund. medlemsantalet var då ca 30 personerSyfte med  föreningen var bl.a att  öka sammanhållningen mellan hantverkarna, samt att dokumentera och föra vidare kunskapen som fanns bland  hantverkarna på Stundars.

Första utnämningen av mästare


April 1992 i en mycket högtidlig tillställning utnämndes de första  Mästarna  10 till antalet av gillet.  Till programmet hörde bl.a musik av Marianna och Dimitry Slobodeniouk , Åldermannen Bjarne Hammarström iklädd sin blåa mantel  överräckte de fina mästarbreven som tryckts på Stundars museitryckeri, och kvällen avslutades med en festmåltid på Hemersgådern.


Tidningen Spånkorgen

2002 Beslöt gillet att ge ut en egen tidning som fick namnet Spånkorgen . Pärmen pryds av en korg ritad av  Leif Sjöström  och Gillets nya logo som designats av Nils Nygren. 

Första numret  av tidningen  Nr 1 September 2002 gjordes i svartvitt  i en stil liknande Vasabladet av Mikael Lassfolk, och upplagan var 2 tidningar per år i April och September. Grundtanken med tidningen är att dokumentera för eftervärlden våra hantverk genom intervjuer av våra hantverkare reportage av våra resor m.m.

Namnet byttes till Hantverkaregillet Björken r.f.


Åren gick och det blev dags att förnya föreningens namn för att inte förväxlas med Stundars hembygdsmuseum.

 Januari 2007 byttes då föreningens namn till Hantverkaregillet Björken r.f.  men föreningens syfte bestod fortsättningsvis av att vara en bindande länk mellan hantverkarna och att ställa upp på Stundars evenemang av olika slag, men med en vinkling att också  aktivera  våra hantverkare och ge möjlighet att  visa upp sina hantverk också på olika evenemang i nejden. 


Gillets 20 års jubileum 


Gillets 20 års jubileum 10.Juni.2012  firades inom högtidliga former på Hemersgårdens vind. Borden stod dukande med blomsterarrangemang och en 50-tal personer slöt upp för att fira. Fru ålderman Lena Lithén och verksamhetsledaren för Stundars Peter Båsk höll i trådarna under jubileet.

Anna-Maija Bäckman höll festtal och Anna-Karin Berg stod för sång och gitarspel. Dagens höjdpunkt var då 21 hedersdiplom utdelades av Hedersåldermannen Bjarne Hammarström till mästare som aktivt deltagit i Gillet och i Stundars verksamhet.


2019 Gillet på nätet
Facebook, Instagram och hemsida


Nu har vi nått år 2019 och vår nya hemsida har sett dagens ljus.Vårt gille har idag ca 90 medlemmar vårt syfte är fortfarande samma som förr, att föra vidare hantverkets traditioner till kommande generationer. Men med nya utmaningar, att hitta en koppling med dessa traditioner och nytänk kopplat med ny teknik. Vårt gille besitter många olika hantverkare med en passion för hantverk i många olika former. Som ett exempel med nytänk kan nämnas  tex. den ädla konsten med att sticka som tagit helt nya dimensioner , nya stickningsmönster och stickning med nya tekniker, sticknings tävling över nätet med hela världen som  tävlingsfält (mera om detta hittar du i tidningen Spånkorgen nr 34 April 2019)Vårt samarbete med Stundars har effektiverats med gemensamma projekt och resor, både i hemlandet och utomlands. 


Är du intresserad av hantverk, har du ett hantverk som hobby eller som arbete och vill veta mera  om oss eller kanske du vill bli medlem? Var inte blyg att ta kontakt ,vi berättar gärna om våra hantverk. Besök och kom och diskutera med oss på Stundars hantverkardagarna , följ  oss på Instagram och Facebook eller skicka ett mail, på detta vis håller vi hantverket i alla de former levande.
I dessa år 1991-2019 inom gillet ryms många händelser otaliga hantverkstimmar, trevliga minnen, många nya bekantskaper och lärdomar m.m. Detta var ett plock av lite historik samlat från olika dokument och tidningar om vårt gille under åren.

 
Som man ser så tror inte jag att  hantverket är en döende form, den kommer och går och det gamla föder nya spår och dimensioner i både gammal och ny tappning.


Med glada hantverkshälsningar 

Båskas, Veikars 6.Juli .2019
Lena Lithèn
Fru Ålderman