SPÅNKORGEN

Spånkorgen är en info-tidning som delas ut till Hantverkaregillet Björkens medlemmar två gånger om året.

Är du kanske intresserad av att skriva något till tidningen? Kanske om ditt eget hantverk eller om något intressant evenemang inom samma område.

Tag då kontakt med våran tidningsansvarige Fanny Lithén per e-post hantverkaregillet.bjorken@gmail.com

Nästa nummer utkommer i April 2022

Tidningsansvarig:
Fanny Lithèn
044-9811900
hantverkaregillet.bjorken@gmail.com